Werklijn 1: Samenwerken en Agenderen

De partners in de City Deal zullen gezamenlijk de omvang, urgentie en het belang van de opgave agenderen en het bijbehorende financiële vraagstuk aanpakken. We stimuleren de samenwerking en zetten in op het uitbreiden van het landelijke netwerk om het onderling delen en leren van elkaars ervaringen te bevorderen. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van structurele samenwerking met als doel het opschalen van succesvolle innovatietrajecten, structureel investeren in ontwikkeling en innovatie, en het gezamenlijk aanpakken van benodigde systeemveranderingen. Hierbij worden financiële middelen en ambtelijke capaciteit optimaal benut.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen