City Deal Tijdloze Grachten

Historische binnensteden zijn hét symbool van ons nationale erfgoed. Veel van deze binnensteden kennen unieke, eeuwenoude grachten- en kadecomplexen die een belangrijke rol spelen in de aantrekkingskracht van deze steden, maar ook in de waterinfrastructuur. De keerzijde van deze visitekaartjes is echter dat een goede staat van onderhoud cruciaal is om de bruggen, kades en grachten én die waterinfrastructuur veilig te houden. Diverse incidenten hebben de afgelopen jaren de kwetsbaarheid van deze eeuwenoude constructies aangetoond.

Daarom bundelen we de ervaringen en ontwikkelingen van koplopers op dit gebied. Samen willen we komen tot een nieuwe standaard die bruikbaar is voor andere steden, die ook met deze problematiek te maken krijgen of hebben. We streven als City Deal Tijdloze Grachten daarnaast naar een structurele samenwerking die ook na de looptijd blijft bestaan. Door effectieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen we duurzame oplossingen creëren en implementeren!

Lees meer over Werklijn 1: Samenwerken en Agenderen, Werklijn 2: Behoud van Constructies, Werklijn 3: Renovatie in Synergie met Stedelijke Opgaven, of Werklijn 4: Opschalen en Ontsluiten.

Lees meer over de thema's waar aan gewerkt wordt in deze praatplaat.

    Cookie-instellingen