Werklijnen City Deal Tijdloze Grachten

Isabelle Snaauw 21-06-2024
85 keer bekeken 0 reacties

De City Deal Tijdloze Grachten heeft vier werklijnen: Samenwerken en Agenderen, Behoud van Constructies, Renovatie in Synergie met Stedelijke Opgaven, en Opschalen en Ontsluiten. Lees er hier meer over.

1. Samenwerken en Agenderen

De partners in de City Deal zullen gezamenlijk de omvang, urgentie en het belang van de opgave agenderen en het bijbehorende financiële vraagstuk aanpakken. We stimuleren de samenwerking en zetten in op het uitbreiden van het landelijke netwerk om het onderling delen en leren van elkaars ervaringen te bevorderen. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van structurele samenwerking met als doel het opschalen van succesvolle innovatietrajecten, structureel investeren in ontwikkeling en innovatie, en het gezamenlijk aanpakken van benodigde systeemveranderingen. Hierbij worden financiële middelen en ambtelijke capaciteit optimaal benut.

2. Behoud van Constructies

Om de levensduur van de constructies te verlengen en de kosten van grootschalige renovaties te verminderen, richten we ons op het (door)ontwikkelen van strategieën om het areaal in goede staat te houden. Hierbij besteden we aandacht aan passend gebruik en preventief onderhoud. Tevens ontwikkelen we nieuwe methoden om inzicht te krijgen in waar renovatie noodzakelijk is, met als doel gerichte en effectieve renovatie-inspanningen te stimuleren.

3. Renovatie in Synergie met Stedelijke Opgaven

Wanneer renovatie en een forse investering nodig zijn, hanteren we een “gevel tot gevel” aanpak. We zoeken vanuit een waardegedreven afweging actief naar synergie met diverse stedelijke transitieopgaven, met als doel het creëren van veerkrachtige en toekomstbestendige grachten.

4. Opschalen en Ontsluiten

Deze werklijn richt zich op leren, delen en samenwerken binnen de renovatieopgave. Het doel is om kennis en ervaring tussen de verschillende deelnemende partijen te delen en ook beschikbaar te stellen voor niet-deelnemende partijen. We faciliteren het borgen van bewezen nieuwe technieken en werkwijzen in handboeken en ontsluiten deze door het ontwikkelen van lesmethoden, organiseren van bijeenkomsten en geven van cursussen via de daarvoor bestaande gremia.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen